Препаратът за бяло можете да използвате тогава, когато имате само бели тъкани за пране. Моля не смесвайте тъканите. Дори тогава, когато в прането има дрехи или други тъкани със светли цветове- това не е препоръчително да се случва.

Когато перете бели тъкани и дрехи, съблюдавайте етикетите, така, че да бъдете сигурни, коя е препоръчителната температура за пране от съответните производители. Иначе, бихте могли да перете с NoBack за бяло в градусов диапазон от 30 °C до 90 °C.

Абонамент

Еднократно, 3 месеца – 45 лв., 6 месеца – 90 лв., 9 месеца – 135 лв., 12 месеца – 180 лв.

Дозировка

No Back притежава т.нар. Smart Cap

Това е капачката, която при напълване съдържа течност от точно 30ml перилен препарат. Това е количеството, с което NoBack Ви осигурява изпирането на едно пране.

Тук не е нужно да гледате в деленията и чертичките по капачката.

Напълнете спокойно пералната си машина и сипете 1 пълна капачка от Вашия перилен препарат в отделението за основното пране. Резултатът ще бъде отличен. Ние го гарантираме!

Получавайте по имейл най-новата и интересна информация за NoBack!

Абонирайте се СЕГА!

    Receive by email the latest and interesting information about NoBack!

    Subscribe NOW!